"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 4. Januar 2011

Ai giết Nguyễn Khắc Nghiên, tướng tổng tham mưu trưởng Việt cộng?

Tướng Nguyễn Khắc Nghiên

Từ ngày hết đấm đá hết trốn tránh bộ đội Việt cộng đâm ra làm tiền, làm kinh tế. Các tướng tá biến thành những tay tư bản đỏ, giàu sang phú quí, ăn chơi thỏa thích.

Nhờ sự khôn ngoan, nhờ thế lực con một vị tướng đã tử trận, Nguyễn chí Vịnh từ một tên vô học đàng điếm ăn chơi, làm chủ quán bán thịt chó, trong 10 năm lên chức Trung tướng, tổng cục trưởng cục an ninh quân đội. Vịnh là tay tìm gái chơi cho Lê đức Anh và cũng là tay rửa tiền cho Lê đức Anh. Tướng Võ nguyên Giáp nhiều lần tìm cách trừng trị tướng Vịnh nhưng không được vì có Lê đức Anh. Chẳng những Vinh không ra tòa để chịu án tham nhũng, lừa gạt, phá hoại quân đội v…v…mà còn thăng chức làm thứ trưởng bộ quốc phòng.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh

Nhóm Lê đức Anh, Nguyễn chí Vịnh quyết làm tay sai Tàu cộng, để nắm đảng nắm chánh quyền. Người ta bảo mục tiêu gần của Vịnh là bộ trưởng quốc phòng, mục tiêu kế tiếp là đệ nhất bí thư kiêm thủ tướng, kiêm chủ tịch nước. Để thực hiện các mục tiêu đó nhóm Lê đức Anh-Nguyễn chí Vịnh triệt hạ nhóm cải tổ, nhóm đổi mới, nhóm thân Tây phương. Vì thế tướng Nguyễn khắc Nghiên phải bị thủ tiêu.

Tướng Nghiên chết, xem như bộ quốc phòng trong tay Vịnh. Tiếp theo có thể còn nhiều vụ sát phạt nữa trước khi có đại hội đảng. Tướng Vịnh mưu mô xảo quyệt có thể bằng hoặc hơn Hồ chí Minh, do đó có thể dân tộc Việt Nam còn chìm đắm trong cảnh lầm than tăm tối lâu dài.

Nguyễn Liệu